Získat nové klienty je obtížné. Co kdybychom
to ale udělali za vás?

Už se nemusíte ničím rozptylovat. Klidně se soustřeďte
na svou klíčovou práci a naši obchodní asistenti,
vyzbrojení nejnověšími obchodními postupy, se
postarají o prodej vašich produktů a služeb.

Jak to funguje?

Jakým způsobem bude spolupráce probíhat?


Podělte se s námi o své potřeby a my na základě vašich prodejních standardů navrhneme takzvaný call script, scénář,
který operátorovi slouží jako opora při vedení hovoru. Nemusíte se ale bát, operátor se jím řídí, ale neodříkává ho doslova.
Klademe důraz na přirozenou komunikaci se zákazníkem, protože je jedním z kritických předpokladů úspěšné kampaně.

Soukromý sektor či firemní klientela? Dokážeme se přizpůsobit všem.

Aby byl prodej skutečně efektivní, volíme postupy podle toho, kdo
je koncovým zákazníkem. Zcela jiný přístup vyžaduje soukromý
sektor a jiný firemní sektor, ve kterém dále rozlišujeme SOHO, SME
a middle market.

Chcete, aby vaši zákazníci naplno pocítili důkladnou péči?