Tajemství spokojenosti zákazníku spočívá
v pečlivém naslouchání jejich potřebám

Ať už vaši zákazníci potřebují vyřešit problém, podat
stížnost nebo si chtějí objednat vaši službu, čeká na ně
ochotný operátor help desku, který situaci vyřeší k jeho
maximální spokojenosti.

Jak to funguje?

Jak funguje help desk
a systém tiketů?

s

Váš zákazník volá
na help desk se svým
požadavkem

r

Jeho hovor přijímá
patřičně proškolený
operátor

q

Poskytne zákazníkovi pomoc
a vytvoří o jeho požadavku
záznam neboli tiket

p

Všechny tikety vám
předáme dohodnutým
způsobem

Klíčem k úspěchu je dokonalé splynutí call
centra s vnitropodnikovými procesy vaší firmy


Abychom mohli poskytovat důvěryhodnou a plně profesionální péči vašim zákazníkům, je vedoucí týmu operátorů
připraven strávit několik hodin ostrého provozu ve vaší společnosti, aby se pečlivě seznámil se zákonitostmi jejího chodu.
Na základě tohoto studia pak navrhne přesné scénáře chování operátora v jednotlivých situacích.

Integraci call centra do firemního ekosystému dokážeme usnadnit i proškolením operátorů k užívání vašeho vlastního
softwaru. Samozřejmostí je i individuální způsob předávání požadavků (“tiketů").

Nenechte své zákazníky čekat.
S námi budete dostupní nepřetržitě.

Díky chytré optimalizaci odbavování zákazníků ve špičkách, máte
jistotu, že je o vaše zákazníky profesionálně postaráno, ať už
zavolají kdykoliv. Bezpečně zvládáme i krizové situace, kdy dojde
k výpadku služby či chybě produktu na vaší straně.

Chcete, aby vaši zákazníci naplno pocítili důkladnou péči?